April 5, 2018

April 5, 2018

April 5, 2018

Please reload

Recent posts
Featured posts

Heidi Sundelin

February 16, 2017

 

My name is Heidi Sundelin and I work at the Hjalmar Strömer School in Strömsund. I have worked here since 1996. I started working as a Vocational teacher and in 2008 I began working within the administrative body of the school. Since 2011 I started working as Principal of the school.

 

How have I ended up where I am today? I usually tell the students that much of what life throws at you is based on pure chance and opportunities. Even if we plan which education and vocation we aim for it is often other circumstances which affects where we end up. I find this to be one of the most interesting parts of life.

 

I was born 56 years ago in Åbo, Finland. My first contact with the Swedish language I got through my grandfather on my father’s side since he spoke Swedish. Swedish is officially Finland’s second language. Finland was, up until 1809, a part of Sweden for many centuries and still today has strong connections to Sweden in many different ways.

 

The freedom to move and seek jobs and education is something we take for granted within our Northern countries. Iceland, Denmark, Norway, Sweden and Finland created a close connection where there was no need for passport to travel freely nor did you have to have any specific work permit to apply for a job within these countries. To be able to travel freely, work or study within the Northern countries has always been a given for us. As of present the cooperation in the Nordic counsel has decreased because the European Union guarantees these opportunities for us.

 

This freedom also gave me the opportunity to work in Sweden while I was studying. Stockholm was the beautiful capital which was the goal for me and many other young people in the seventies. We went there to work during the summers. We were allowed to work as much as we wanted until the school started again in the fall. After I graduated I was not entirely sure what I wanted to do but I applied for a job in Stockholm and have since never returned to Finland except for visiting relatives; which is quite frequent. My ties to Finland are still strong and both my now grown up children speak Finnish which they are very proud of and glad to be able to do.

 

It was pure chance that led me to go out one night to meet my future husband as well as the decision to study at the University of Uppsala that created my life in Sweden as I know it today. Eventually I wanted to leave Stockholm for the beautiful and safe haven of Strömsund where we could raise our children.

 

Sweden is a very beautiful country which has given a lot of people a safe haven from war and prosecution. For me, the journey to Sweden took place on a grand and majestic ferry and cannot be compared to the experiences many of our students at the school have experienced where they have had to leave their home country, perhaps for good. Because I have seen their journey to begin a new life in Sweden creates an understanding for my part where I can have an insight as to how it is to be a newcomer in a country where the language and the culture is different.

 

This is my life and my story so far. Sincerely, Heidi.

____________________

 

Mitt namn är Heidi Sundelin och arbetar på Hjalmar Strömerskolan i Strömsund sedan 1996. Från början som yrkeslärare och sedan 2008 som skolledare. Från 2011 är jag rektor för skolan.

 

Hur har jag hamnat där jag är idag? Jag brukar säga ibland till eleverna att mycket här i livet beror på slumpen och tillfälligheterna. Även om vi har planerat vilken utbildning och vilket yrke vi siktar på så är det ofta andra omständigheter som påverkar vad det blir till slut. Jag tycker att det är det som är så spännande med livet…

 

Jag föddes i Åbo i Finland för 56 år sedan. Kontakten med det svenska språket fick jag redan som liten eftersom min farfar var svensktalande. Svenska är Finlands andra officiella språk. Finland tillhörde Sverige under många hundra år tom 1809 och ännu idag har Sverige och Finland starka band på många olika sätt.

 

Den fria rörligheten är inget nytt för oss som bor i Norden. Island, Danmark, Norge, Sverige och Finland skapade genom ett nära samarbete passfriheten och den gemensamma arbetsmarknaden för över 60 år sedan. Att fritt kunna resa, arbeta eller studera i Norden har varit en självklarhet för oss. I dag har det officiella samarbetet i Nordiska rådet minskat och det beror delvis på den Europeiska unionen och idag kan vi fritt resa, arbeta eller studera i alla EU-länder.

 

Denna frihet gav mig också möjligheten att arbeta i Sverige när jag gick gymnasiet. Stockholm den vackra huvudstaden i Sverige lockade mig och många andra ungdomar på sjuttiotalet till olika sommarjobb. Vi fick jobba så mycket vi ville och tjänade pengar som behövdes sedan när skolan började igen. Efter studenten och innan jag visste vad jag ville bli sökte jag jobb igen i Stockholm och har aldrig återvänt utom när jag besöker mina släktingar i Finland. Vilket händer ofta. Mina band till Finland är starka och båda mina vuxna barn talar även finska som de är mycket stolta och glada över.

 

Slumpen, som en kväll gå ut och träffa sin blivande svenska man och beslutet att studera på universitetet i Uppsala var starten till att jag skulle stanna kvar i Sverige. Så småningom ville vi lämna Stockholm där vi trivdes men Strömsund i norr lockade med sin natur och möjligheter för ett vackert boende och en trygg uppväxt till våra barn.

 

Sverige är ett mycket fint land som också har erbjudit många människor skydd från krig och förföljelse. Vägen till Sverige för mig skedde i en fin och stor färja och kan inte jämföras med upplevelser som många av våra elever på skolan har med sig som har fått lämna hem och familj kanske för gott. Men deras resa för att börja ett nytt liv i Sverige gör att jag på något sätt kan förstå lite bättre hur det är att vara en nyanländ på väg till ett nytt språk och liv i ett nytt land.

 

Det här var min berättelse och min resa så här långt…

 

Heidi

Share on Facebook
Share on Twitter
Please reload

Follow us